Vi søker Head of People and Culture

For å styrke selskapet ytterligere, søkes Head of People and Culture til nyopprettet rolle.

For den videre utviklingen av selskapet vårt trenger Nofitech og ledelsen en erfaren, trygg og strategisk leder for People and Culture. Denne lederen får ansvaret for utvikling, implementering og oppfølging av en sammenhengende HR-policy i tråd med Nofitech sin strategi, samt ansvar for håndtering av administrative oppgaver i Nofitech. Lederen av People & Culture vil lede og utvikle HR & Admin-avdelingen. 

Du vil bli en avgjørende støttespiller på tvers av de ulike avdelingene i selskapet, samt for dine kollega i ledergruppen. Effektiv interaksjon med ledelsen vil være avgjørende, så vel som evnen til å bidra med aktiviteter som kan påvirke selskapets suksess. Du har en sterk forretningsforståelse, og kan bygge fagområdet på en hensiktsmessig måte som støtter alle deler av selskapet. Leder for People and culture skal delta i initiativ med oppdragsgivere og tredjeparter. Du vil ha ansvar for å hjelpe lederne med å skape en talent- og lederskapspipeline, og utfordre dem angående HR-emner.

Videre vil lederen for People & Culture være ansvarlig for blant annet følgende oppgaver:

 • Drive digitalisering av sitt område, ledelse, organisasjon og employer-branding
 • Fokus på utvelgelse, onboarding og personlig utvikling
 • Ansvarlig for implementering av årlige engasjementsundersøkelser og iverksette passende tiltak basert på resultatene, i samråd med ledergruppen
 • Ansvarlig for implementering av nødvendige verktøy, for å skape verdi med en datadrevet HR & Adm policy
 • Sette opp dashbord og analysere trendene i selskapet
 • Administrere medarbeidernes totale behov
 • Veilede og administrere dynamikken som er i et raskt voksende miljø, veilede ansatte gjennom endringsprosessene der tydelig og transparent kommunikasjon er avgjørende
 • I samråd med ledergruppen og som tilrettelegger i endringsledelse, sørger du for at de atferdsmessige og kulturelle verdiene er fullt implementert i hele selskapet
 • Lede og utvikle HR & Adm avdelingen. Utføre og følge opp årlige medarbeidersamtaler, etablere individuelle utviklingsplaner og etablere etterfølgerplaner
 • Ansvar for å følge opp at alt HR & Adm. arbeid i bedriften gjøres i henhold til lokale lover og regler
 • Ansvarlig for å administrere nødvendige administrative oppgaver.

Erfaring, egenskaper og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, masternivå
 • Solid erfaring fra HR-rollen
 • Internasjonal erfaring
 • Solid erfaring med kontraktsarbeid
 • Trives med, og solid erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid
 • Selvgående med en sterk motivasjon for å bygge og skape resultater sammen med andre
 • Ledelse av strategi- og utviklingsprosjekter
 • Svært god organisasjonsforståelse
 • Skriftlig og muntlig flytende norsk og engelsk er et krav.  

Vi tilbyr

Nofitech tilbyr en svært interessant mulighet i denne nyopprettede rollen. Som leder for People and Culture får du en unik mulighet til å sette ditt preg på hvordan selskapet skal utvikle seg kommersielt de neste årene, sammen med faglig anerkjente, engasjerte og dyktige kollegaer. Du får en nøkkelrolle i ledergruppen og stor mulighet til å påvirke selskapets utvikling. Du får være med å definere mange av rammebetingelsene for hvordan vi forvalter våre menneskelige ressurser i selskapet, og utøver lederskap.

Vi har gode individuelle betingelser og det vil kunne bli muligheter for å investere i vårt meget attraktive Management Investment program og være medeier i selskapet. Arbeidssted er vårt hovedkontor sentralt i Trondheim.

Søknad

Søk på stillingen her.
Søknadsfrist er 24. september 2023.

Ved spørsmål om stillingen kontakt Ragnhild Rabbe Sandven på +47 941 21 369 eller Geir Lislerud på +47 975 59 052.

Vi ser fram til å høre fra deg.

Om Nofitech

Nofitech ble etablert i 2011. Vi leverte vår første RAS-modul for ferskvann i 2012, og det første ModulRAS-anlegget for drift med sjøvann allerede i 2015. RAS anlegg er et lukket og miljøvennlig produksjonssystem, som utnytter vannkildene bedre enn tradisjonelle gjennomstrømnings- og gjenbruksanlegg. Vi har tatt en sentral posisjon i å bidra til bærekraftig og effektiv matproduksjon. Vi er et innovativt selskap som jobber kontinuerlig for å utvikle stadig bedre løsninger for bærekraftig bruk av alle avfallsstrømmer fra systemene.

Samtlige anlegg vi har levert, har svært gode produksjonsresultater. Vår ambisjon er og har hele tiden vært den samme: videreutvikle og tilpasse vårt konsept til framtidens krav slik at vi kan fortsette å levere markedets mest kostnadseffektive og kompakte RAS-løsninger.

Vi er hurtigvoksende. Selskapet omsatt for 807 mnok i 2022 og har også hatt en internasjonal ekspansjon. Selskapet kontrolleres av PE-selskapene Summa Equity og Longship.

Vi er stolte av det vi får til og den veksten vi har. For oss er verdiene våre viktige, og du må kjenne deg igjen i disse:

 • Wellness at work: We take care of each other and our partners.
 • Winning together: We arrive at superior solutions when we work across boundaries, whether within Nofitech or between us and our partners.
 • Choosing the planet: We are passionate about helping our customers make better use of our valuable resources.
 • Always moving forward: We all take responsibility for moving the company towards its goals.