Leverandørfaktura

Korrekt fakturabehandling hos oss forutsetter at fakturaen har riktig innhold. Her ser du alle krav og kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål.


Fakturaadresse

Norwegian Fishfarming Technologies AS
Org.nummer: 996 546 853
Pir I 4, 7010 Trondheim
Pb 1252 Torgarden, 7462 Trondheim


Krav til fakturareferanse

Faktura må merkes med prosjektnummer og bestiller referanse. Dette er avgjørende for at vi skal kunne behandle fakturaen tidsnok, og av riktig godkjenner.

Bestiller skal oppgi prosjektnummer. Faktura uten riktig bestiller referanse vil bli reklamert og returnert. Dersom manglende informasjon, så kontakt bestiller.


Øvrig krav

Fakturainnholdet forutsettes å samsvare med gjeldende lover og forskrifter. Avsender skal påføre korrekt MVA-nummer som stemmer med merverdiavgiftsmanntallet, så lenge fakturaen er fakturert med MVA. Feil på faktura, medfører at faktura blir returnert.


Elektronisk faktura

Faktura sendes til vårt fakturamottak: 878082990646361@voucher.24sevenoffice.com

Enten som elektronisk EHF, eller PDF (opp til størrelse 15MB pr. fil).

Det er kun vedlegget som går videre til fakturamottak. Eventuelle kommentarer i epost blir ikke lest.


Kontakt

Har du spørsmål vedrørende faktura, utbetaling og purring, så kan vår regnskapsfører Trio Regnskapsservice kontaktes på telefon: 72 89 90 75, e-post: nofitech@sb1ok.no