Vi utviklerframtidasRAS-løsninger


Nofitech ble etablert i 2011 av gründerne Geir Løvik og John Hestad. Begge hadde lang driftserfaring fra norsk settefiskproduksjon og 10 års erfaring med prosjektering av RAS-anlegg. Ambisjonen var å utvikle markedets mest kostnadseffektive og kompakte RAS-løsning. Den første modulen for ferskvann ble levert i 2012, og det første ModulRAS-anlegget for drift med sjøvann i 2015. Anleggene har produsert mange generasjoner med fisk med svært gode produksjonsresultater.

Forskning og utvikling

Målene for den videre utviklingen av ModulRAS er mange, men tydelige:

  • Enda enklere og sikrere drift.
  • Mer energieffektiv produksjon.
  • Mer kontroll med og styring av vannkvalitet.
  • Rask vekst.
  • Minimal dødelighet.
  • Bedre forhold for fisken, miljøet og oppdretteren.

For å oppnå dette samarbeider Nofitech tett med oppdrettere, myndigheter, forsknings-institusjoner og forsikringsselskap.

Bærekraft og samfunnsansvar

RAS (Recirculating Aquaculture System) er et lukket og miljøvennlig produksjonssystem, som
utnytter vannkildene bedre enn tradisjonelle gjennomstrømnings- og gjenbruksanlegg.
Små mengder av nytt vann inn i systemet gir mulighet til å rense/desinfisere vannet og dermed unngå at fisk smittes.

Små vannmengder ut fra anleggene gir også betydelig mindre miljøavtrykk. Fôr-rester og avføring filtreres ut av vannet og blir tatt vare på og videreforedlet til for eksempel gjødsel og energi. Nofitech jobber kontinuerlig for å utvikle stadig bedre løsninger for bærekraftig bruk av alle avfallsstrømmene fra anleggene.

Head of R&D / FoU Kari Johanne Kihle Attramadal

Vekst med solide eiere

I 2018 kjøpte det norske aktive eierfondet Longship 70 % av aksjene i Nofitech. Fondets ambisjon er å bidra til å utvikle Nofitech til en internasjonalt ledende aktør på utvikling av RAS-løsninger. De to gründerne, Geir Løvik og John Hestad, eier fortsatt 30 % og skal være med i den videre utviklingen av selskapet.

I løpet av de siste par årene er leveringskapasiteten forsterket betydelig, blant annet gjennom ansettelse av ny CEO, flere MSc/sivilingeniører som prosjektledere og nye medarbeidere med kompetanse på automasjon. Flere av de ansatte har i tillegg lang erfaring fra anleggsbransjen.


Styret

Styret i Nofitech Holding er sammensatt av en rekke personer med lang fartstid i norsk næringsliv og med en kombinasjon av solid eierskapserfaring og faglig tyngde innenfor oppdrett og akvakultur. Styret møtes jevnlig gjennom året, samtidig som det er løpende dialog i den daglige driften mellom ledelsen, styreformann og Longship som hovedeier.

Asbjørn Reinkind

Asbjørn Reinkind (1960) er utdannet siviløkonom fra NHH. Reinkind har lang fartstid fra oppdrettsbransjen, blant annet som tidl CEO i Hydro Seafood og gjennom styrearbeid i hhv. Biomar Group, Grieg Seafood og Mørenot, samt tidligere roller i Seafarm Invest, Sjøtroll og Midt Norsk Havbruk. Videre har Reinkind solid erfaring fra næringsmiddelindustrien gjennom bl.a.  Rieber & Søn, Grilstad og IsbjørnIs.

Geir Løvik

Geir Løvik (1965) er utdannet ingeniør (akvakulturteknologi) ved Høgskolen i Bergen. Løvik etablerte Nofitech sammen med partneren John Hestad i 2011, og var med det en av de første til å levere et landbasert RAS-anlegg av industriell skala basert på drift med sjøvann.  Løvik har bakgrunn fra drift innen ulike grener av oppdrettsindustrien, matfiskproduksjon på sjø og på land, settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon. Har siden 2001 jobbet med design/produktutvikling av RAS og som prosjektleder/supervisor for RAS og som utbyggingsprosjektleder internasjonalt og nasjonalt.

Bernt Østhus

Bernt Østhus (1970) er utdannet jurist (LL.M.) fra Universitetet i Bergen, men har jobbet aktivt med investeringer siden 2001. Gjennom Staur Holding og Pareto Staur Energy har Østhus vært involvert i en rekke selskaper innenfor næringsmidler, oljeservice, industri og eiendom. Han har lang fartstid som både styreformann og styremedlem i en rekke selskaper, herunder blant annet Petricore Ltd og Cardinal Foods AS. Østhus er ansvarlig partner for Longships investering i Nofitech.

Hans Tindlund

Hans Tindlund (1970) er utdannet innen data og kybernetikk (MSc.) fra NTNU, samt MBA fra Columbia University i New York. Tindlund har lang erfaring med aktivt eierskap fra CapMan, før han var med å etablere Longship i 2015. Tidligere har Tindlund jobbet som konsulent i McKinsey, samt innenfor corporate finance. Tindlund har styreerfaring fra en rekke selskaper, både som styreleder og styremedlem, blant annet fra Curato AS, Ecura AS, Cardinal Foods AS og Espira Gruppen AS.


Ansatte

Geir Løvik

Gründer / Senior Prosjektleder

Robert Hundstad

Adm.dir.

Kari Johanne Kihle Attramadal

Leder FoU

Roger Oddebug

Finansdirektør

John Hestad

Gründer/ Senior Prosjektleder

Alejandro Fabrello

Senior Prosjektleder Automasjon

Fride Birkeland

Prosjektleder

Christer Soløy

Prosjektleder

Arnstein Vaslag

Prosjektleder

Kristine Bøyum Riste

Prosjektleder / Engineering

Marit Nordtug

Prosjektleder / Engineering

Miguel Martin

Prosjektleder / Engineering

Petrica Gandore

Prosjektleder Polyurea

Nicholas Wilson

Prosjektleder Automasjon

Josefine Helland Rørstad

Prosjektingeniør

Brage Lysø

Prosjektingeniør

Hanne Buan

Prosjektingeniør / Engineering

Claudiu Beldea

Prosjektmedarbeider

Geir Løvik

Gründer / Senior Prosjektleder

Robert Hundstad

Adm.dir.

Kari Johanne Kihle Attramadal

Leder FoU

Roger Oddebug

Finansdirektør

John Hestad

Gründer/ Senior Prosjektleder

Alejandro Fabrello

Senior Prosjektleder Automasjon

Fride Birkeland

Prosjektleder

Christer Soløy 

Prosjektleder

Arnstein Vaslag

Prosjektleder

Kristine Bøyum Riste

Prosjektleder / Engineering

Marit Nordtug

Prosjektleder / Engineering

Miguel Martin

Prosjektleder / Engineering

Petrica Gandore

Prosjektleder Polyurea

Nicholas Wilson

Prosjektleder Automasjon

Josefine Helland Rørstad

Prosjektingeniør

Brage Lysø

Prosjektingeniør

Hanne Buan

Prosjektingeniør / Engineering

Claudiu Beldea

Prosjektmedarbeider