Framtidas RAS-løsninger

Nofitech ble etablert i 2011. Vi leverte vår første RAS-modul for ferskvann i 2012, og det første ModulRAS-anlegget for drift med sjøvann allerede i 2015. Samtlige anlegg vi har levert, har svært gode produksjonsresultater. Vår ambisjon er og har hele tiden vært den samme: videreutvikle og tilpasse vårt konsept til framtidas krav slik at vi kan fortsette å levere markedets mest kostnadseffektive og kompakte RAS-løsninger.

Forskning og utvikling

Head of R&D / FoU Kari Johanne Kihle Attramadal
Head of R&D / FoU
Kari Johanne Kihle Attramadal

Målene for den videre utviklingen av ModulRAS er mange, men tydelige:

 • Enda enklere og sikrere drift.
 • Mer energieffektiv produksjon.
 • Mer kontroll med og styring av vannkvalitet.
 • Rask vekst.
 • Minimal dødelighet.
 • Bedre forhold for fisken, miljøet og oppdretteren.

For å oppnå dette samarbeider Nofitech tett med oppdrettere, myndigheter, forsknings-institusjoner og forsikringsselskap.

Bærekraft og samfunnsansvar

RAS (Recirculating Aquaculture System) er et lukket og miljøvennlig produksjonssystem, som utnytter vannkildene bedre enn tradisjonelle gjennomstrømnings- og gjenbruksanlegg. Små mengder av nytt vann inn i systemet gir mulighet til å rense/desinfisere vannet og dermed unngå at fisk smittes.

Små vannmengder ut fra anleggene gir også betydelig mindre miljøavtrykk. Fôr-rester og avføring filtreres ut av vannet og blir tatt vare på og videreforedlet til for eksempel gjødsel og energi. Nofitech jobber kontinuerlig for å utvikle stadig bedre løsninger for bærekraftig bruk av alle avfallsstrømmene fra anleggene.

Vekst med solide eiere

I 2018 kjøpte det norske aktive eierfondet Longship 70 % av aksjene i Nofitech. Fondets ambisjon er å bidra til å utvikle Nofitech til en internasjonalt ledende aktør på utvikling av RAS-løsninger. De to gründerne, Geir Løvik og John Hestad, eier fortsatt 30 % og skal være med i den videre utviklingen av selskapet.

I løpet av de siste par årene er leveringskapasiteten forsterket betydelig, blant annet gjennom ansettelse av ny CEO, flere MSc/sivilingeniører som prosjektledere og nye medarbeidere med kompetanse på automasjon. Flere av de ansatte har i tillegg lang erfaring fra anleggsbransjen.


Styret

Styret i Nofitech Holding er sammensatt av personer med lang fartstid i norsk næringsliv og med en kombinasjon av solid eierskapserfaring og faglig tyngde innenfor oppdrett og akvakultur.

Jon Hindar

Styreleder

 • Partner i Summa Equity
 • 25+ års erfaring fra senior lederroller innen sjømatindustrien og miljø- og biovitenskap
 • Master i Teknologi og Naturvitenskap, Kjemi fra NTNU
 • PED fra IMD Business School

Bernt Østhus

Styremedlem

 • Founding partner i Longship
 • Ansvarlig for Nofitech-caset i Longship
 • Bred erfaring fra aktiv ledelse og endringsledelse siden 2001
 • Cand.Jur. fra Universitetet i Bergen

Martin Gjølme

Styremedlem

 • Partner i Summa Equity
 • Ansvarlig for Nofitech-caset i Summa Equity
 • Omfattende erfaring med investeringer og verdiskaping fra 3i Private Equity, Sole Capital og McKinsey
 • Master i Økonomi og Administrasjon fra NHH

Mats Hansen

Styremedlem

 • Investment Manager i Longship
 • Erfaring fra investering og verdiutvikling i norske vekstbedrifter
 • Master i økonomi og administrasjon fra NHH

Asbjørn Reinkind

Styremedlem

 • Lang erfaring i oppdrettsbransjen
 • Tidligere CEO i Hydro Seafood og Rieber & Søn
 • Styreposisjoner i Biomar and Mørenot
 • Tidligere posisjoner i Seafarm Invest, Letsea, Sjøtroll, Grieg Seafood og Midt-Norsk Havbruk
 • Styreleder i Nofitech 2018-2022
 • Master i Økonomi og Administrasjon fra NHH

Einar Hübert

Styremedlem

 • Prosjektleder i Hafslund Oslo Celsio for byggingen av karbonfangsanlegg ved Klemetsrud forbrenningsanlegg
 • 35+ års erfaring fra omfattende byggeprosjekter for Kværner, Umoe, Aker BP, REC og Jotun
 • Forretningsrådgiver i PriceWaterhouseCoopers
 • Sivilingeniør i Maskin fra NTNU

Geir Molvik

Styremedlem

 • 40 års erfaring fra akvakultur-industrien, både fra driftsselskaper (blant annet Cermaq, EWOS, Hydrotech Gruppen, Hydro Seafood og Tassal) og bankvirksomhet
 • CEO i Cermaq Group frem til mars 2022
 • Styremedlem i Cermaq Group AS og Regal Springs AG
 • Master i fiskeri og havbruksvitenskap fra universitetet i Tromsø