Med RAS er det teknologien og oppdretteren som bestemmer hva laksen får


Nofitechs FoU-leder Kari Attramadal deltok på Tekfisk-arrangementet «Når laksen lever i lukkede anlegg».

Der fortalte hun om hvilke muligheter og utfordringer oppdretterne får med RAS-anlegg. Les hele saken på fiskeribladet.no

Hør hva Kari forteller i disse podcastene fra Tekfisk:

- Vi har gått fra å være utskudd, til at RAS er noe av det hotteste

- Dette gjorde de etter at all fisken i anlegget døde


Osan-Settefisk

Osan Settefisk velger Nofitech som totalleverandør for postsmoltanlegg


Allerede før første byggetrinn på nytt resirkuleringsanlegg til 290 millioner kroner er ferdig, inngår Osan Settefisk AS avtale med Nofitech som totalleverandør for et postsmoltanlegg

Osan Settefisk AS eies av de mangeårige samdriftspartnerne Midt-Norsk Havbruk AS (66 prosent) og Bjørøya Holding AS (34 prosent) og investerer allerede over en kvart milliard kroner i nytt resirkuleringsanlegg i Norges største oppdrettskommune, Nærøysund. Det er fisk i produksjon i nyanlegget, selv om det formelt ikke overtas før i slutten av mars. Og allerede er det klart for ny utbygging.

Investerer for bærekraft

Osan Settefisk AS har signert avtale med Nofitech som totalleverandør av et flunkende nytt postsmoltanlegg. Nofitech skal levere en av sine standardiserte og modulbaserte postsmoltmoduler som er spesialdesignet for bruk av sjøvann.

– Storsmolt er en del av vår bekjempelsesstrategi mot lus og agens (virus og bakterier som forårsaker sykdom). Ved å produsere fisken til 6-700 grams størrelse på land, reduserer vi produksjonstiden og smitterisikoen i sjøen, sier Roald Dolmen, styreleder i Osan Settefisk.

Per Anton Løfsnes i Bjørøya Holding AS er positiv til utbyggingen som vil sikre Bjørøya AS tilgang på større smolt.

– Å redusere produksjonstiden i sjøen er et riktig og viktig skritt på veien mot enda mer bærekraftig lakseproduksjon på Norskekysten, sier Løfsnes.

Stolt totalleverandør

Nofitech skal levere en av sine standardiserte postsmoltmoduler spesialdesignet for bruk av sjøvann til det nye anlegget.

– Vi er stolte over at Osan Settefisk har valgt oss som totalleverandør. Postsmoltmodulen er meget kostnadseffektiv med hensyn til investeringskostnader per m3oppdrettsvolum og drift. Leveransen er helhetlig og inkluderer også vårt omfattende og unike opplæringsprogram, teknisk og biologisk driftsmanual og styringssystem. I tillegg blir postsmoltmodulen NS 9416-sertifisert, sier administrerende direktør Robert Hundstad i Nofictech.

Postsmoltmodulen består av fire kar med diameter på 20 meter, og dybde 6,6 meter. Modulen gir et samlet oppdrettvolum på 9.200 m3, og har en utfôringskapasitet på 8.000 kg per dag.

Etter utvidelsen vil Osan Settefisk få en samlet produksjonskapasitet på 2.800 tonn årlig.

Står ferdig neste høst

Roald Dolmen og Svein Oluf Øren signerte i dag avtalen med Robert Hundstad.
HANDSHAKE FOR STORSMOLT:Styreleder Roald Dolmen (til høyre) og daglig leder Svein Oluf Øren (i midten) signerte i dag avtalen som gjør adm.dir. Robert Hundstad (til venstre) og Nofitech til totalleverandør for det nye postsmoltanlegget som skal stå ferdig hos Osan Settefisk høsten 2021.

Neste uke starter arbeidene med å klargjøre arealer for utvidelsen i Osan. Byggestart er planlagt i august. Prosjekteringen er allerede godt i gang. Postsmoltanlegget skal stå ferdig høsten 2021.

– Med storsmoltanlegget vil Osan Settefisk kunne levere alle smoltstørrelser som sjøanleggene ønsker seg, sier Roald Dolmen.

 


Nofitech-utfordrer

Nofitech utfordrer de store RAS-leverandørene med modulbaserte løsninger


IntraFish melder at vi satser knallhardt på å ta større markedsandeler i det voksende markedet for landbasert fiskeoppdrett i resirkuleringsanlegg (RAS).

Les hele saken på intrafish.no.


RAS-leverandøren NOFITECH skal levere ytterligere et anlegg i Japan


 

Nofitech har tidligere levert fire RAS-anlegg til Japan. To matfiskanlegg – ett til produksjon av regnbueørret og ett til produksjon av stillehavslaks. De to andre anleggene er til smoltproduksjon. Denne gangen skal det leveres et matfiskanlegg for produksjon av regnbueørret til en ny kunde. Byggestart er i 2020.

CEO i Nofitech AS, Robert Hundstad, er svært fornøyd med at selskapet enda en gang har signert en kontrakt for levering av RAS-anlegg i Japan.

«Vi har gjennom mange år utviklet et tett og solid samarbeid med våre samarbeidspartnere og kunder i Japan. Dette, kombinert med god erfaring med anleggene, har bidratt til at de har kommet tilbake til oss med bestillinger på nye anlegg. Det at vi nå skal levere til ytterligere en ny kunde, viser at vår langsiktighet i det japanske markedet gir resultater. Vi ser at aktørene i det japanske markedet etterspør anlegg som er trygge og enkle å drifte. Det får de gjennom ModulRAS, som er standardiserte, kompakte og kostnadseffektive anlegg designet for drift med sjø- eller ferskvann. Når ModulRAS i tillegg kan leveres for alle deler av produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk, gir det en ekstra trygghet for kundene og samtidig fleksible muligheter ved en fremtidig utvidelse av produksjonen.»

Nofitech skal i tillegg, gjennom sitt Nofitech Akademi, levere opplæring og kursing som en integrert del av leveransen. FoU-leder Kari Attramadal understreker hvor viktig det er med god opplæring av driftspersonell og ledere. «Opplæring er avgjørende for å oppnå god og trygg drift. Dette er ekstra viktig i nye anlegg som de ansatte ennå ikke har opparbeidet seg mye erfaring med. Vi i Nofitech har derfor utviklet et helhetlig opplæringsprogram som dekker både den biologiske delen og den tekniske delen av våre ModulRAS. At dette nå også etterspørres i Japan, er veldig positivt.»

For ytterligere opplysninger;

Robert Hundstad telefon 900 49 976 

robert@nofitech.com    

 


Nofitech

Nofitech har fått NS 9416-godkjenning


Nofitech har det siste året brukt betydelige ressurser på å oppnå NS 9416-godkjenning av både kvalitetsstyringssystem, bruker- og designmanualer, kar og rør. Etter en omfattende prosess utført av DNV GL, som er akkreditert sertifiseringsorgan, er nå godkjenningen formelt på plass for selskapets ModulRAS-konsept.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk, og krav fastsatt i NS 9416:2013 må være oppfylte før brukstillatelse gis.  

 

Godkjennelse betyr både bekreftelse og trygghet

CEO i Nofitech AS, Robert Hundstad, er særdeles fornøyd med at NS 9416-godkjenningen nå er på plass. 

– Dette er en bekreftelse og trygghet, både til våre kunder og oss selv, om at vi leverer sertifiserte anlegg. Vi har i tillegg inngått en langsiktig rammeavtale med DNV GL, hvor de blir vår samarbeidspartner og vil ivareta sertifisering av alle anlegg vi skal bygge. DNV GL vil i praksis gjennomføre tre inspeksjoner under bygging og en sluttkontroll, før de i etterkant utsteder produktsertifikat. Dette er nødvendig for å få brukstillatelse på alle nye anlegg. Våre kunder skal slippe å bruke egen tid og egne ressurser på slik sertifisering. Som partner til våre kunder mener jeg det er naturlig at vi også ivaretar denne prosessen som en del av vår totalleveranse.

 

– Dette er en bekreftelse og trygghet, både til våre kunder og oss selv, om at vi leverer sertifiserte anlegg.

 

Portrett av Liv Solveig OlafssonAvdelingsleder i DNV GLs avdeling Technical Aqua Services, Liv Solveig Olafsson, påpeker viktigheten av godkjenningen. 

– Sertifisering må være på plass for at anleggene skal kunne tas i bruk og sikre forsvarlig drift. Jeg vil understreke vår meget gode og profesjonelle dialog med Nofitech underveis i prosessen, og samtidig berømme selskapets innsats for å oppnå godkjenningen. Det er en omfattende prosess, og mange kan lære av Nofitech. De har forstått viktigheten av å få dette på plass og hele prosessen har vært preget av strukturert og løsningsorientert arbeid. Vi ser frem til å være en nær samarbeidspartner på sertifisering til Nofitech i årene som kommer.

ModulRAS er markedets mest standardiserte, kompakte, velprøvde og kostnadseffektive RAS-konsept designet for drift med sjø- eller ferskvann. ModulRAS leveres for alle deler av produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk.

 

For ytterligere opplysninger:

Robert Hundstad, telefon 900 49 976 

robert@nofitech.com