Fem menn står på rekke i kontorlokale

Bakkafrost signerer kontrakt med Nofitech om utvidelse av Glyvradal settefiskanlegg


Som en del av selskapets langsiktige investeringsplan, har Bakkafrost signert en avtale med det Nofitech om å utvide Glyvradal settefiskanlegg med 13 000 kbm.

Den årlige produksjonen ved Glyvradal forventes å øke til 4 millioner smolt når utvidelsesprosjektet er ferdig.

Utvidelsen er en del av Bakkafrosts strategi om å holde laksen lengre tid på land. Målet er å nå en gjennomsnittlig smoltstørrelse på 500 gram og å redusere oppdrettsperioden til sjøs ned til 12 måneder innen 2022.

– Med utvidelsen av Glyvradal-anlegget er vi et skritt nærmere å nå vårt overordnede mål om å oppdrette laksen vår i lengre tid på land, sier Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost.
– Dette er en del av vår strategi for å oppdrette laks på en bærekraftig måte med minimal biologisk risiko.

Settefiskanlegg på land

Vi gleder oss over partnerskapet med det færøyske lakseoppdrettsselskapet, og er ydmyke over at Bakkafrost har gitt oss muligheten til å være i spissen for dette visjonære prosjektet og være en del av den spennende utviklingen i bransjen innen lakseoppdrett.

Bakkafrost utvider for øyeblikket også smoltanleggene på Viðareiði og Norðtoftir. Med utvidelsen av de tre settefiskanleggene øker Bakkafrost den totale smoltkapasiteten med 30 000 kbm.

 

 

 

 

 


Nofitech acquires CM Aqua Technologies and Rats Aqua & Polymer Technik


Nofitech Holding AS acquires CM Aqua Technologies ApS in Denmark and Ratz Aqua & Polymer Technik GmbH with subsidiary Hex Filter GmbH in Germany.

 

Water treatment suppliers CM Aqua and Ratz Aqua have been acquired by Nofitech Holding AS. Part of the transaction is paid by shares in Nofitech Holding AS, so that the four owners of CM/Ratz become shareholders in Nofitech Holding AS.

CM Aqua and Ratz have been co-operating for several years with production at Ratz’ factory in Remscheid, near Düsseldorf in Germany. The main products for RAS-plants are HEX drum filters, GALAXY protein skimmers, Oxywise oxygen generators, and AL2 belt-filters for sludge systems. CM Aqua, located in Farum, Denmark, is handling sales, service, and support with technical teams in Denmark and Ukraine.

CM/Ratz has delivered more than 600 HEX filters to RAS plants, aquariums, and pools around the world, as well as equipment to de-licing barges and water treatment systems to well-boats.

Managing Directors Kurt Carlsen (CM Aqua) and Andre Pechura (Ratz) are delighted with this merger which gives CM and Ratz financial strength to take on even bigger projects globally, and access to Nofitech’s R&D competence.

Nofitech’s ModulRAS facilities have been designed from the beginning for both seawater and freshwater usage and have HEX filters installed in all units. Robert Hundstad, CEO of Nofitech, looks forward to co-operating more closely with the new sister companies and together improve the product range to include other cost-efficient solutions and pre-manufactured modular sections.

CM and Ratz market and sell their products to more species than the only salmon and this should open further opportunities for Nofitech’s ModulRAS says Asbjørn Reinkind, chairman of Nofitech Holding. The companies will operate independently and CM/Ratz will continue to serve other RAS suppliers.

 

About the companies

Nofitech Holding AS (Norwegian Fish Farming Technologies) based in Trondheim develop and build standardized RAS-plants in modules (Recirculation Aquaculture Systems) primarily for smolt and post-smolt, but also on growing. ModulRAS for post-smolt is delivered in different sizes with 4 octagonal tanks with a diameter up to 20m and 6,6m deep. This gives a rearing volume of 9.200m³ and daily feeding capacity up to 8.000kg. The tank walls function as walls, both for the water treatment and as the outer walls of the module. This gives a very cost-effective and compact solution with a limited footprint. Nofitech delivers a comprehensive and standardized training program for all employees operating the modules.

A Nofitech’s subsidiary, Aqua Innovation AS pre-fabricate PE-products and piping systems at the factory located at Eide (Nord-Møre).

Several modules are built in Norway and 4 in Japan. Nofitech will during this summer start building 7 new modules.

The Private Equity fund Longship is the majority shareholder of Nofitech together with the founders Geir Løvik and John Hestad, who have more than 30 years of experience within the Norwegian fish farming industry and smolt production.

Ratz Aqua & Polymer Technik GmbH (www.ratz-aqua-polymertechnik.de) is located in their factory in Remscheid (near Düsseldorf) in Germany and established by Mario Ratz and Andre Pechura. They are experts in the production of equipment in PEHD (polyethylene) for water treatment. The primary product HEX drum filters (www.hexfilter.com) have been developed over time with a very efficient hexagonal filter panel (BeeCells) that gives more flow capacity per m² filter area.

Recently the fully non-corrosive HEX version X was introduced with groundbreaking concepts never seen in drum filtration before.

CM Aqua (www.cmaqua.dk) and the owners Henrik Mortensen and Kurt Carlsen have over 30 years of experience in water treatment. They have been working closely together with Ratz in product development and solution sales.

 

More than 600 HEX filters are on duty in over 40 countries globally.

 

Contact persons

Robert Hundstad +47 900 49 976

Kurt Carlsen +45 23 23 27 00


Med RAS er det teknologien og oppdretteren som bestemmer hva laksen får


Nofitechs FoU-leder Kari Attramadal deltok på Tekfisk-arrangementet «Når laksen lever i lukkede anlegg».

Der fortalte hun om hvilke muligheter og utfordringer oppdretterne får med RAS-anlegg. Les hele saken på fiskeribladet.no

Hør hva Kari forteller i disse podcastene fra Tekfisk:

- Vi har gått fra å være utskudd, til at RAS er noe av det hotteste

- Dette gjorde de etter at all fisken i anlegget døde


Osan-Settefisk

Osan Settefisk velger Nofitech som totalleverandør for postsmoltanlegg


Allerede før første byggetrinn på nytt resirkuleringsanlegg til 290 millioner kroner er ferdig, inngår Osan Settefisk AS avtale med Nofitech som totalleverandør for et postsmoltanlegg

Osan Settefisk AS eies av de mangeårige samdriftspartnerne Midt-Norsk Havbruk AS (66 prosent) og Bjørøya Holding AS (34 prosent) og investerer allerede over en kvart milliard kroner i nytt resirkuleringsanlegg i Norges største oppdrettskommune, Nærøysund. Det er fisk i produksjon i nyanlegget, selv om det formelt ikke overtas før i slutten av mars. Og allerede er det klart for ny utbygging.

Investerer for bærekraft

Osan Settefisk AS har signert avtale med Nofitech som totalleverandør av et flunkende nytt postsmoltanlegg. Nofitech skal levere en av sine standardiserte og modulbaserte postsmoltmoduler som er spesialdesignet for bruk av sjøvann.

– Storsmolt er en del av vår bekjempelsesstrategi mot lus og agens (virus og bakterier som forårsaker sykdom). Ved å produsere fisken til 6-700 grams størrelse på land, reduserer vi produksjonstiden og smitterisikoen i sjøen, sier Roald Dolmen, styreleder i Osan Settefisk.

Per Anton Løfsnes i Bjørøya Holding AS er positiv til utbyggingen som vil sikre Bjørøya AS tilgang på større smolt.

– Å redusere produksjonstiden i sjøen er et riktig og viktig skritt på veien mot enda mer bærekraftig lakseproduksjon på Norskekysten, sier Løfsnes.

Stolt totalleverandør

Nofitech skal levere en av sine standardiserte postsmoltmoduler spesialdesignet for bruk av sjøvann til det nye anlegget.

– Vi er stolte over at Osan Settefisk har valgt oss som totalleverandør. Postsmoltmodulen er meget kostnadseffektiv med hensyn til investeringskostnader per m3oppdrettsvolum og drift. Leveransen er helhetlig og inkluderer også vårt omfattende og unike opplæringsprogram, teknisk og biologisk driftsmanual og styringssystem. I tillegg blir postsmoltmodulen NS 9416-sertifisert, sier administrerende direktør Robert Hundstad i Nofictech.

Postsmoltmodulen består av fire kar med diameter på 20 meter, og dybde 6,6 meter. Modulen gir et samlet oppdrettvolum på 9.200 m3, og har en utfôringskapasitet på 8.000 kg per dag.

Etter utvidelsen vil Osan Settefisk få en samlet produksjonskapasitet på 2.800 tonn årlig.

Står ferdig neste høst

Roald Dolmen og Svein Oluf Øren signerte i dag avtalen med Robert Hundstad.
HANDSHAKE FOR STORSMOLT:Styreleder Roald Dolmen (til høyre) og daglig leder Svein Oluf Øren (i midten) signerte i dag avtalen som gjør adm.dir. Robert Hundstad (til venstre) og Nofitech til totalleverandør for det nye postsmoltanlegget som skal stå ferdig hos Osan Settefisk høsten 2021.

Neste uke starter arbeidene med å klargjøre arealer for utvidelsen i Osan. Byggestart er planlagt i august. Prosjekteringen er allerede godt i gang. Postsmoltanlegget skal stå ferdig høsten 2021.

– Med storsmoltanlegget vil Osan Settefisk kunne levere alle smoltstørrelser som sjøanleggene ønsker seg, sier Roald Dolmen.

 


Nofitech-utfordrer

Nofitech utfordrer de store RAS-leverandørene med modulbaserte løsninger


IntraFish melder at vi satser knallhardt på å ta større markedsandeler i det voksende markedet for landbasert fiskeoppdrett i resirkuleringsanlegg (RAS).

Les hele saken på intrafish.no.