Nofitech Akademiet

God opplæring av driftspersonalet er ofte en forutsetning for å få forsikring, og nødvendig for å sikre drift i henhold til lover og forskrifter. Nofitech Akademiet sørger for opplæring av driftspersonale gjennom kurs på anlegget og e-læringskurs. Kursene gir de ansatte sertifisert driftskompetanse.

God opplæring reduserer risiko

RAS er komplekse systemer med store og levende verdier. Stabilitet og god vannkvalitet er nødvendig for god produksjon. Tap av fiskegrupper gir store konsekvenser siden fiskegruppa ikke kan erstattes i produksjonsplanen. For sikker og best mulig produksjon er det derfor svært viktig at driftspersonalet har kunnskapen som trengs for å ta de riktige valgene, og løpende gjøre optimale justeringer av vannkvaliteten. God opplæring reduserer risiko for tap og gir trygghet for personalet som er ansvarlige for driften.

E-læring. Grunnleggende og viderekommende

Det grunnleggende e-læringskurset er for alle som skal jobbe på anlegget. Kurset er oversiktlig og praktisk rettet, med forelesninger og tester. Det viderekommende e-læringskurset er for driftsledere og personal i ledende stillinger. Det viderekommende kurset går mer i dybden og gir mer teoretisk bakgrunn. Begge kursene omhandler tema som fiskens behov, vannkvalitet og grenseverdier, vannbehandling, partikkelrensing, biofilter, lufting av CO2, måling av vannkvalitet og tiltak og aksjonsplaner ved avvik i oppstart og drift.

Oppstartskurs på anlegget

Alt driftspersonale tilbys to oppstartskurs på anlegget. Det første kurset gis ca 2 måneder før oppstart, og det andre kurset gis etter ca. 2-3 måneder med drift. Kursene omhandler oppstart av anlegg, modning av biofilter, styring av vannbehandlings-komponentene, måling av vannkvalitet og tiltak og aksjonsplaner ved avvik i oppstart og drift.

Igangsettings- og driftsmanual

I tillegg inkluderer programmet en god og oversiktlig elektronisk igangsettings- og driftsmanual. Manualen beskriver anbefalt oppstart og drift av Nofitech ModulRAS, og inkluderer kapitler om anbefalt vannkvalitet og grenseverdier, oversikt over vannbehandling, oppskrift for modning av biofilter, anbefalt plan for måling av vannkvalitet og anbefalte tiltak og aksjonsplaner ved avvik i oppstart og drift.


Kari Johanne Kihle Attramadal

Leder FoU