Vårt konsept

Nofitech designer og leverer løsninger for produksjon av smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk.

Konseptet er basert på moduler som består av åttekantede kar med et felles vannrenseanlegg i midten. Den patenterte strukturen gir korte vannveier og er designet slik at slam ikke hoper seg opp.

Samtlige vannberørte overflater behandles med polyurea. Dette gir en helt tett konstruksjon med uslåelig holdbarhet. Karveggene danner samtidig yttervegger for bygget og vegger mot vannrensesystemet.

Den kompakte strukturen og utstrakt bruk av prefabrikkerte enheter reduserer både kostnader og byggetid. Det benyttes sjøvannsbestandige materialer i hele konstruksjonen og i alle komponenter. Ventilasjons- og avfuktingsanlegg av høy kvalitet og et fullisolert bygg med sandwichvegger sikrer en tørr atmosfære.

Prosesstyringsanlegg og alarmfunksjoner sørger for god overvåking og full kontroll over vannkvaliteten og driftsrelaterte parametre. Alle data blir logget for bruk i driftsanalyser, slik at man kan styre og optimalisere forholdene i hver enkelt modul. Kritiske komponenter har egne backup-løsninger som sikrer kontinuerlig drift.

Se filmen om ModulRAS