Nofitech og Hardingsmolt inngår kontrakt

Nofitech og Hardingsmolt inngår kontrakt for bygging av ny postsmoltmodul i Tørvikbygd.

Hardingsmolt bygger ut sitt anlegg med 13 800 m3 karvolum for brakkvannsdrift. Etter denne utbyggingen vil de ha en total produksjonskapasitet på 4,2 millioner postsmolt på 1000 gram.

Frode Sandven, Daglig leder i Hardingsmolt, uttaler at «Vi har svært god erfaring med å være kunde av Nofitech, og vi har de siste årene fått spisset produksjonen mot å levere sjøvannstilpasset smolt av høy kvalitet med systemer bygd av dem. De leverer et standardisert og effektivt konsept, samtidige som de er lydhøre for forbedringer. Selv om vi har hatt muligheten til å produsere stor settefisk i flere år, er dette byggetrinnet avgjørende for å skalere opp vår produksjon.»

Frode Sandven, daglig leder i Hardingsmolt.

Byggingen starter senhøsten 2024, og modulen planlegges å være i drift sommeren 2026.

Robert Hundstad, CEO i Nofitech, er glad for at de nå signerer enda en kontrakt med Hardingsmolt. «Vi er stolte over tilliten Hardingsmolt viser oss som samarbeidspartner, ved at de for tredje gang velger oss og vårt kostnadseffektive og kompakte ModulRAS-konsept, når de nå skal øke sin landbaserte produksjon av postsmolt. Vi ser frem til et nytt og spennende prosjekt, som ytterligere vil bidra til å forsterke vårt allerede meget gode og langsiktige samarbeid»

Robert Hundstad, CEO i Nofitech.