Bakkafrost signerer kontrakt med Nofitech om utvidelse av Glyvradal settefiskanlegg

Som en del av selskapets langsiktige investeringsplan, har Bakkafrost signert en avtale med det Nofitech om å utvide Glyvradal settefiskanlegg med 13 000 kbm.

Som en del av selskapets langsiktige investeringsplan, har Bakkafrost signert en avtale med det Nofitech om å utvide Glyvradal settefiskanlegg med 13 000 kbm.

Den årlige produksjonen ved Glyvradal forventes å øke til 4 millioner smolt når utvidelsesprosjektet er ferdig.

Utvidelsen er en del av Bakkafrosts strategi om å holde laksen lengre tid på land. Målet er å nå en gjennomsnittlig smoltstørrelse på 500 gram og å redusere oppdrettsperioden til sjøs ned til 12 måneder innen 2022.

Med utvidelsen av Glyvradal-anlegget er vi et skritt nærmere å nå vårt overordnede mål om å oppdrette laksen vår i lengre tid på land.

– Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost

– Dette er en del av vår strategi for å oppdrette laks på en bærekraftig måte med minimal biologisk risiko, sier Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost.

Vi gleder oss over partnerskapet med det færøyske lakseoppdrettsselskapet, og er ydmyke over at Bakkafrost har gitt oss muligheten til å være i spissen for dette visjonære prosjektet og være en del av den spennende utviklingen i bransjen innen lakseoppdrett.

Bakkafrost utvider for øyeblikket også smoltanleggene på Viðareiði og Norðtoftir. Med utvidelsen av de tre settefiskanleggene øker Bakkafrost den totale smoltkapasiteten med 30 000 kbm.