Nofitech har sikret ny storkontrakt med Bakkafrost

Bakkafrost har signert kontrakt om bygging av nytt smoltanlegg i Skálavík på Færøyene.

Bakkafrost går inn for å bygge et nytt resirkulerende akvakultursystem (RAS) for smolt i Skálavík, Færøyene. Anlegget vil ha en total kapasitet på 28 600 m³ og forventes å være i drift i slutten av 2026.

Den årlige produksjonen vil bli på rundt 6,5 millioner smolt á 500g. Når smoltanlegget i Skálavík er fullført, vil Bakkafrosts årlige kapasitet for smoltproduksjon overstige 24 millioner smolt á 500g.

«Med et nytt toppmoderne anlegg i Skálavík fortsetter vi å ekspandere for å nå vårt mål, som er å redusere biologisk risiko, forbedre effektiviteten og øke den organiske veksten», sier Regin Jacobsen, CEO i Bakkafrost. «Dette er nok et viktig skritt mot å gi laksen en lengre oppdrettsperiode på land.»

Smoltanlegget i Skálavík følger den nylige utvidelsen av Glyvradal, Norðtoftir og Viðareiði og er en del av Bakkafrosts investeringsplan for 2024-2028. Bakkafrost inngikk samarbeid med Nofitech for utvidelsen av Glyvradal og den pågående byggingen av smoltanlegget Applecross i Skottland. Nofitech er også valgt til å bygge det nye anlegget i Skálavík.

Robert Hundstad, CEO i Nofitech, ønsker muligheten til å samarbeide med Bakkafrost om et nytt prosjekt for smoltanlegg velkommen.

«Vi er glade for å fortsette partnerskapet med Bakkafrost, og være en del av nok et spennende prosjekt i lakseoppdrettsindustrien.»

Ved å bruke samme design og teknologi for smoltanlegg, forventer Bakkafrost å oppnå standardisering og kunnskapsdeling i ferskvannsavdelingen.