Nofitech vinner pris for omsetningsvekst

Nofitech vinner pris for både størst omsetningsvekst siste år og siste fem år i Impello-analysen.

Impello-analysen er en årlig analyse av status og utvikling i teknologiselskapene i Trondheimsregionen, og er et samarbeid mellom Karabin Impello og ulike offentlige og private regionale aktører. Som en del av analyserapporten annonses vekst-vinnerene for det siste året og de siste fem årene. Prisen går til de teknologiselskapene i regionen med størst prosentvise omsetningsvekst fra 2020 til 2021, og størst gjennomsnittlig omsetningsvekst siste fem år (CAGR). For begge priser er det et krav om at selskapet har en omsetning på minimum 5 millioner NOK i startåret (henholdsvis 2020 og 2016 for årets priser). I år gikk Nofitech seirende ut av begge kategoriene. «Vi er stolte og ydmyke over å motta disse prisene. Det ligger mye hardt arbeid bak resultatene, drevet av en strålende innsats fra alle våre ansatte, hver dag», sier administrerende direktør Robert Hundstad.