Støtte fra SkatteFUNN

Med støtte fra SkatteFUNN satser Nofitech på forskning og utvikling.

Å finne balansen mellom å prioritere kjernevirksomhet og forskning er ikke alltid like lett. Med støtte fra SkatteFUNN satser Nofitech på forskning og utvikling. Det har bidratt til de siste årenes mangedobling av ansatte og en enorm vekst i omsetning.

– Folk må få bruke tid på det de jobber med til daglig, men samtidig må vi også se fremover. Balansen er ikke alltid så enkel, og da er det godt å ha noe å slå i bordet med og si at “dette er viktig, nå skal vi gjøre en innsats og det har vi faktisk fått støtte til”, sier Kari Johanne Kihle Attramadal, leder for forskning og utvikling i Nofitech

Forskning og utvikling er nøkkelen til suksess

Nofitech har siden 2011 utviklet og solgt landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) for ørret og laks. RAS er lukkede og miljøvennlige produksjonssystem som utnytter vannkildene bedre enn tradisjonelle anlegg.

– Målet er å få en så stabil og gunstig vannkvalitet som mulig, selv om forholdene hele tiden endrer seg når fisken fôres, vokser og tas ut. Det resirkulerte vannet kommer ut som konsentrerte avfallsstrømmer, og det er viktig for Nofitech å utnytte de ressursene mer bærekraftig. Systemet til Nofitech er standardisert, noe som er unikt i bransjen, forteller Kari.

Satsingen på utvikling har virkelig båret frukter. I fjor kåret Impello Nofitech til vekstvinner for perioden 2019 – 2020, for en vekst i omsetning fra 14 til 145 millioner. Økning i antall prosjekter med leveranse til store oppdrettsselskaper, samt grundig og langsiktig arbeid med utvikling av konseptet er årsaken til den kraftige veksten.

SkatteFUNN gjør det enklere å jobbe med innovasjon

Til daglig har Kari ansvar for opplæring, forskning og utvikling. Hennes jobb er å se fremover. Hva kan Nofitech gjøre for å ligge i front, og hvordan kan systemene forbedres? Hvordan utnytte potensialet som de ser at er der, og samtidig få et mindre fotavtrykk? Dette er problemstillinger hun jobber med. Siden ingen har klart å utnytte hele potensialet før, var det innlysende for henne å søke støtte fra SkatteFUNN-ordningen.

– Bygging og levering av anlegg er det viktigste vi gjør, og derfor prioriteres ikke alltid forskning og innovasjon i første rekke. Støtten fra SkatteFUNN har gjort at forskning er noe vi satser på, og noe vi faktisk får penger tilbake for å jobbe med. Det gjør det enklere å argumentere for hvorfor vi skal bruke tid på det, og ikke bare levere produkter, som tross alt er det viktigste vi gjør, sier Kari.

Lavterskel tilbud for alle bedrifter og bransjer

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som utvikler innovative varer eller tjenester. Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Kari roser den raske prosessen.

– Ordningen er tilgjengelig og fleksibel, og det er enkelt å søke selv om du endrer retning underveis. At midlene kommer raskt er en stor fordel om du ønsker å ligge i forkant av konkurrentene dine, og samtidig jobbe med utvikling. Industrien beveger seg raskere enn forskningsinstitusjonene, og plutselig risikerer du at støtten kommer for sent, fordi du er videre i prosessen, sier Kari.

SkatteFUNN betyr mye

I 2021 ble Nofitech delvis kjøpt opp av eierfondet Summa. Kari mener at støtten fra SkatteFUNN hadde en positiv effekt på oppkjøpet. Med årlig støtte kunne Nofitech vise til langsiktige mål, fremgang og evnen til å rapportere. Støtten ble et kvalitetsstempel for dem.