Fagseminarer om RAS under Aqua Nor 2019

Hvordan sikre god og trygg produksjon med både sjøvann og ferskvann i RAS-moduler for smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk

Oppdrett i RAS har potensial for full kontroll og optimale forhold for produksjon av både smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk. Vi forteller og viser hvordan standardiserte, kompakte, kostnadseffektive og brukervennlige RAS-moduler, omfattende driftsstøtte og grundig opplæring av driftspersonell gir oppdretteren muligheten til å oppnå dette potensialet.

Oppdretter Rune Sandvik fra Erko Settefisk AS presenterer sine erfaringer med oppdrett i Nofitech ModulRAS. Det vil bli anledning for spørsmål både til Nofitech og Rune Sandvik mot slutten av seminaret.

Program

  • Velkommen, Robert Hundstad, CEO, Nofitech
  • «Hvordan kan vi best utnytte potensialet for full kontroll i RAS?», Kari Attramadal, Leder FoU, Nofitech
  • «Trygg og god produksjon med bruk av sjøvann i Nofitech ModulRAS», Rune Sandvik, CEO, Erko Settefisk AS
  • Spørsmål til og diskusjon med foredragsholderne

Tidspunkter

Seminar på norsk

  • tirsdag kl. 14:00 – 15:00 (møterom K-313 i bygg M)
  • torsdag kl. 12:00 – 13:00 (møterom K-315 i bygg M)

Seminar på engelsk

  • onsdag 12:30 – 13:30 (møterom backstage, i hallen utenfor hall A)

Påmelding

e-post: robert@nofitech.com

Kontaktperson

Robert Hundstad, mobil: 900 49 976, e-post: robert@nofitech.com

Vi i Nofitech ønsker velkommen til våre fagseminarer om RAS!