Med RAS er det teknologien og oppdretteren som bestemmer hva laksen får

Nofitechs FoU-leder Kari Attramadal deltok på Tekfisk-arrangementet «Når laksen lever i lukkede anlegg».

Der fortalte hun om hvilke muligheter og utfordringer oppdretterne får med RAS-anlegg. Les hele saken på fiskeribladet.no.

Hør hva Kari forteller i disse podcastene fra Tekfisk: