Nofitech har fått NS 9416-godkjenning

Nofitech har det siste året brukt betydelige ressurser på å oppnå NS 9416-godkjenning av både kvalitetsstyringssystem, bruker- og designmanualer, kar og rør. Etter en omfattende prosess utført av DNV GL, som er akkreditert sertifiseringsorgan, er nå godkjenningen formelt på plass for selskapets ModulRAS-konsept.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk, og krav fastsatt i NS 9416:2013 må være oppfylte før brukstillatelse gis.

Godkjennelse betyr både bekreftelse og trygghet

CEO i Nofitech AS, Robert Hundstad, er særdeles fornøyd med at NS 9416-godkjenningen nå er på plass. 

– Dette er en bekreftelse og trygghet, både til våre kunder og oss selv, om at vi leverer sertifiserte anlegg. Vi har i tillegg inngått en langsiktig rammeavtale med DNV GL, hvor de blir vår samarbeidspartner og vil ivareta sertifisering av alle anlegg vi skal bygge. DNV GL vil i praksis gjennomføre tre inspeksjoner under bygging og en sluttkontroll, før de i etterkant utsteder produktsertifikat. Dette er nødvendig for å få brukstillatelse på alle nye anlegg. Våre kunder skal slippe å bruke egen tid og egne ressurser på slik sertifisering. Som partner til våre kunder mener jeg det er naturlig at vi også ivaretar denne prosessen som en del av vår totalleveranse.

Dette er en bekreftelse og trygghet, både til våre kunder og oss selv, om at vi leverer sertifiserte anlegg.

Avdelingsleder i DNV GLs avdeling Technical Aqua Services, Liv Solveig Olafsson, påpeker viktigheten av godkjenningen. 

– Sertifisering må være på plass for at anleggene skal kunne tas i bruk og sikre forsvarlig drift. Jeg vil understreke vår meget gode og profesjonelle dialog med Nofitech underveis i prosessen, og samtidig berømme selskapets innsats for å oppnå godkjenningen. Det er en omfattende prosess, og mange kan lære av Nofitech. De har forstått viktigheten av å få dette på plass og hele prosessen har vært preget av strukturert og løsningsorientert arbeid. Vi ser frem til å være en nær samarbeidspartner på sertifisering til Nofitech i årene som kommer.

ModulRAS er markedets mest standardiserte, kompakte, velprøvde og kostnadseffektive RAS-konsept designet for drift med sjø- eller ferskvann. ModulRAS leveres for alle deler av produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk.

For ytterligere opplysninger:

Robert Hundstad, telefon 900 49 976 

robert@nofitech.com