Nofitech kåret til vekstvinner

Hvert år siden 2015 har Impello-analysen sett på utviklingstrekkene for teknologiselskapene i Trondheim og omliggende kommuner. Den legger frem status og trender for etableringer, sysselsetting, økonomisk utvikling, oppkjøp og avviklinger. Analysen deler også ut en pris til selskapene som kan vise til høyest omsetningsvekst. I år ble Nofitech kåret til vinneren for perioden 2019 – 2020, for en vekst i omsetning fra 14 til 145 millioner.

I en fullsatt sal på Royal Garden Hotell i Trondheim ble prisen overrakt CEO Robert Hundstad og CTO Geir Løvik, på vegne av selskapet. Deretter fulgte en presentasjon av både selskapet og hva som har ført til den kraftige veksten. Svaret ligger i en økning i antall prosjekter, med leveranser til store oppdrettsselskaper som Midt-Norsk Havbruk, Mowi og Bakkafrost. Men den bakenforliggende årsaken ligger i det grundige og langsiktige arbeidet med å utvikle Nofitechs RAS-konsept. Avanserte styringssystemer, gjennomtenkte konstruksjoner og energibesparende løsninger, som alle har til hensikt å sikre optimale produksjonsforhold for oppdretter, ivareta miljøet og gi best mulig velferd for fisken. Nofitech er dessuten en totalleverandør med et livsløpsperspektiv, hvor oppdretternes drift av anleggene trygges gjennom grundig opplæring og et helhetlig support- og servicekonsept.

– Det er svært hyggelig å få anerkjennelse for gode resultater. Dette er et klapp på skulderen til alle oss i Nofitech, kommenterer CEO Robert Hundstad.