Nofitech har signert kontrakt med Great Northern Salmon

Etter en grundig gjennomgang av alternative RAS-leverandører, har Great Northern Salmon valgt Nofitech som leverandør av anlegget i Maine.

Great Northern Salmons erfarne produksjonsteam har en klar visjon for selskapets fremtidige RAS-design og funksjonalitet, og Nofitechs tilnærming passet best både teknisk, kommersielt og kulturelt.

«Så snart vi begynte å utforske fremtidig samarbeid, ble det klart at vi ser ting på samme måte, og at Nofitech har et design som er kompatibelt med vår bioplan. Nofitechs evne til å levere i henhold til forventninger når det gjelder kostnad, ytelse og tidsplan, er bevist gjennom deres gjentatte prosjekter med flere kunder. Dette var en viktig faktor i beslutningen,» sier Dean Guest, sjef for RAS-teknologi i Great Northern Salmon.

«Vi takker Great Northern Salmon for tilliten, og er stolte over å ha blitt valgt som RAS-leverandør for deres prosjekt i Maine. Dette markerer starten på et langsiktig partnerskap med Great Northern Salmon, basert på delte verdier, forståelse og mål,» sier Robert Hundstad, administrerende direktør i Nofitech.