Nofitech har levert enda et postsmoltanlegg til Mowi

Fjæra huser fire innbyggere, og et av settefiskanleggene til verdens største oppdretter. Siden 2021 har anlegget vokst med 6.500 kvadratmeter. Nofitech står som leverandør av RAS-anlegget.

Anlegget, som ligger innerst i Åkrafjorden, har fått nytt postsmoltanlegg, servicebygg og slambehandlingsbygg. Med det har anlegget blitt 13.700 kvadratmeter større.

Her har Mowi nå en årlig konsesjon på 4.600 tonn, der målet er å levere smolt på 700 gram fire ganger i året. – Dette er Mowis største settefiskanlegg i region sør, sier prosjektleder Reidar Våge.

Lokale lokaler

De nye byggene tok under to år å ferdigstille, og har stått klare siden august.

– Det har vært mange lokale firma involvert fra både Etne, Vindafjord og distriktet rundt, sier Asle Lægreid, som har vært driftsleder på anlegget i en måneds tid.

Nofitech har bygget RAS-anlegget, og Høyer Odda står for servicebygget og slambehandlingsbygget. Blant andre involverte er Ølen Betong og Karmøy-firmaet Vassbakk & Stol.

– Det har vært et strålende samarbeid, og jeg vil takke Mowi for tilliten, sier Robert Hundstad, CEO i Nofitech.

Dette er det andre anlegget Nofitech bygger for Mowi i Norge. Lavt fotavtrykk er grunnen til at Nofitech fikk RAS-oppdraget.

– Nofitech baserer seg på en modul der man får et mer kompakt anlegg, som krever mindre areal enn vanlig, forklarer Våge.

700 grams smolt

Nå har Mowi altså fått to nye postsmolthaller, der hvert bygg består av fire kar pluss RAS-moduler. Hvert kar rommer 2.400 kubikk. Målet er å lage postsmolt på 700 gram.

– Hvordan skal dere nå målet?

– Det handler om logistikk og fôring, rett og slett. Vi skal styrke parametrene som påvirker dyrene og veksten, som vil si smoltifiseringen og hvordan vi fôrer, sier Lægreid.

Asle Lægreid viser frem et av trommelfiltrene i RAS-anlegget. Foto: Tina Totland Jenssen.