HANDSHAKE FOR STORSMOLT:Styreleder Roald Dolmen (til høyre) og daglig leder Svein Oluf Øren (i midten) signerte i dag avtalen som gjør adm.dir. Robert Hundstad (til venstre) og Nofitech til totalleverandør for det nye postsmoltanlegget som skal stå ferdig hos Osan Settefisk høsten 2021.

Osan Settefisk velger Nofitech som totalleverandør for postsmoltanlegg

Allerede før første byggetrinn på nytt resirkuleringsanlegg til 290 millioner kroner er ferdig, inngår Osan Settefisk AS avtale med Nofitech som totalleverandør for et postsmoltanlegg.

Osan Settefisk AS eies av de mangeårige samdriftspartnerne Midt-Norsk Havbruk AS (66 prosent) og Bjørøya Holding AS (34 prosent) og investerer allerede over en kvart milliard kroner i nytt resirkuleringsanlegg i Norges største oppdrettskommune, Nærøysund. Det er fisk i produksjon i nyanlegget, selv om det formelt ikke overtas før i slutten av mars. Og allerede er det klart for ny utbygging.

Investerer for bærekraft

Osan Settefisk AS har signert avtale med Nofitech som totalleverandør av et flunkende nytt postsmoltanlegg. Nofitech skal levere en av sine standardiserte og modulbaserte postsmoltmoduler som er spesialdesignet for bruk av sjøvann.

– Storsmolt er en del av vår bekjempelsesstrategi mot lus og agens (virus og bakterier som forårsaker sykdom). Ved å produsere fisken til 6-700 grams størrelse på land, reduserer vi produksjonstiden og smitterisikoen i sjøen, sier Roald Dolmen, styreleder i Osan Settefisk.

Per Anton Løfsnes i Bjørøya Holding AS er positiv til utbyggingen som vil sikre Bjørøya AS tilgang på større smolt.

– Å redusere produksjonstiden i sjøen er et riktig og viktig skritt på veien mot enda mer bærekraftig lakseproduksjon på Norskekysten, sier Løfsnes.

Stolt totalleverandør

Nofitech skal levere en av sine standardiserte postsmoltmoduler spesialdesignet for bruk av sjøvann til det nye anlegget.

– Vi er stolte over at Osan Settefisk har valgt oss som totalleverandør. Postsmoltmodulen er meget kostnadseffektiv med hensyn til investeringskostnader per m3oppdrettsvolum og drift. Leveransen er helhetlig og inkluderer også vårt omfattende og unike opplæringsprogram, teknisk og biologisk driftsmanual og styringssystem. I tillegg blir postsmoltmodulen NS 9416-sertifisert, sier administrerende direktør Robert Hundstad i Nofictech.

Postsmoltmodulen består av fire kar med diameter på 20 meter, og dybde 6,6 meter. Modulen gir et samlet oppdrettvolum på 9.200 m3, og har en utfôringskapasitet på 8.000 kg per dag.

Etter utvidelsen vil Osan Settefisk få en samlet produksjonskapasitet på 2.800 tonn årlig.

Står ferdig neste høst

Neste uke starter arbeidene med å klargjøre arealer for utvidelsen i Osan. Byggestart er planlagt i august. Prosjekteringen er allerede godt i gang. Postsmoltanlegget skal stå ferdig høsten 2021.

– Med storsmoltanlegget vil Osan Settefisk kunne levere alle smoltstørrelser som sjøanleggene ønsker seg, sier Roald Dolmen.