RAS-leverandøren Nofitech ansetter ingeniør fra Multiconsult

Marit Nordtug ansatt som Prosjektleder engineering i Nofitech. Nordtug skal jobbe i prosjektavdelingen med prosjektering og engineering av Nofitech sine RAS-prosjekter. Hun vil jobbe tett opp mot både kunder og andre samarbeidspartnere.

Nofitech sitt ModulRAS-konsept er en brukervennlig og trygg RAS-løsning som jeg har stor tro på. Jeg gleder meg til å være med på veien videre.

– Marit Nordtug, prosjektleder engineering i Nofitech.

Marit Nordtug er 35 år og fra Trondheim, og kommer fra stilling som ingeniør i seksjon Akva i Multiconsult, hvor hun har hatt et spesielt ansvar for design av RAS-anlegg. Tidligere har hun jobbet flere år hos blant annet Akvator og Reinertsen. Nordtug har omfattende utdanning, blant annet Master of Science i Akvakultur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og Bachelor i materialteknologi fra Høgskolen i Sør Trøndelag.

CEO i Nofitech AS Robert Hundstad er svært godt fornøyd med rekrutteringen av Marit Nordtug som prosjektleder engineering. Marit vil med sin utdanning og erfaring bli en stor ressurs for både våre kunder og oss. Hun vil øke vår kapasitet innen engineering og således bidra til å styrke vår gjennomførings- og leveransekapasitet. Marit blir en viktig bidragsyter i den pågående oppbyggingen av Nofitech, som gjennom ModulRAS leverer markedets mest standardiserte, kompakte, velprøvde og kostnadseffektive RAS-konsept designet for drift med sjø- eller ferskvann. ModulRAS leveres for alle deler i produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk.

For ytterligere opplysninger;

Robert Hundstad telefon 900 49 976

robert@nofitech.com