RAS supplier NOFITECH will deliver another facility in Japan


Nofitech has previously delivered four RAS facilities to Japan. Two facilities for grow-out, one for the production of Rainbow trout and one for the production of Pacific salmon. The other two facilities are for smolt production. This time, Nofitech will deliver a grow-out system for the production of Rainbow trout to a new Japanese customer. Construction will start in 2020.

CEO of Nofitech Robert Hundstad is very pleased that the company has signed another contract for the delivery of RAS facility in Japan.

“For many years we have developed a close and solid partnership with our customers in Japan. This, combined with good results from Nofitech facilities, has ensured that Nofitech was the perfect choice for the construction of a new facility. The fact that we are now delivering to a new Japanese customer also shows that our long-term presence in the Japanese market is delivering results. We see that partners in the Japanese market demand facilities that are safe and easy to operate. This is achieved through ModulRAS, which are standardized, compact and cost-effective systems designed for operation with sea or fresh water. In addition, ModulRAS can be delivered for all parts of the production process, from smolt, postsmolt, grow-out and broodstock, which provides extra security for the customers and at the same time flexible possibilities for a future expansion of production”.

In addition, through its Nofitech Academy, Nofitech will provide courses and training as an integral part of the delivery. R&D leader Kari Attramadal emphasizes the importance of good training of operating personnel and managers. “Training is essential to achieve effective and safe operation. This is extra important in new systems where the employees have not yet gained full experience. We at Nofitech have therefore developed a comprehensive training program that covers both the biological and the technical parts of our ModulRAS. That this is now in high demand is very positive”.

For further information;

Robert Hundstad, phone +47 900 49 976

robert@nofitech.com


RAS-leverandøren NOFITECH skal levere ytterligere et anlegg i Japan


 

Nofitech har tidligere levert fire RAS-anlegg til Japan. To matfiskanlegg – ett til produksjon av regnbueørret og ett til produksjon av stillehavslaks. De to andre anleggene er til smoltproduksjon. Denne gangen skal det leveres et matfiskanlegg for produksjon av regnbueørret til en ny kunde. Byggestart er i 2020.

CEO i Nofitech AS, Robert Hundstad, er svært fornøyd med at selskapet enda en gang har signert en kontrakt for levering av RAS-anlegg i Japan.

«Vi har gjennom mange år utviklet et tett og solid samarbeid med våre samarbeidspartnere og kunder i Japan. Dette, kombinert med god erfaring med anleggene, har bidratt til at de har kommet tilbake til oss med bestillinger på nye anlegg. Det at vi nå skal levere til ytterligere en ny kunde, viser at vår langsiktighet i det japanske markedet gir resultater. Vi ser at aktørene i det japanske markedet etterspør anlegg som er trygge og enkle å drifte. Det får de gjennom ModulRAS, som er standardiserte, kompakte og kostnadseffektive anlegg designet for drift med sjø- eller ferskvann. Når ModulRAS i tillegg kan leveres for alle deler av produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk, gir det en ekstra trygghet for kundene og samtidig fleksible muligheter ved en fremtidig utvidelse av produksjonen.»

Nofitech skal i tillegg, gjennom sitt Nofitech Akademi, levere opplæring og kursing som en integrert del av leveransen. FoU-leder Kari Attramadal understreker hvor viktig det er med god opplæring av driftspersonell og ledere. «Opplæring er avgjørende for å oppnå god og trygg drift. Dette er ekstra viktig i nye anlegg som de ansatte ennå ikke har opparbeidet seg mye erfaring med. Vi i Nofitech har derfor utviklet et helhetlig opplæringsprogram som dekker både den biologiske delen og den tekniske delen av våre ModulRAS. At dette nå også etterspørres i Japan, er veldig positivt.»

For ytterligere opplysninger;

Robert Hundstad telefon 900 49 976 

robert@nofitech.com    

 


ModulRAS

Nofitech har fått NS 9416-godkjenning


Nofitech har det siste året brukt betydelige ressurser på å oppnå NS 9416-godkjenning av både kvalitetsstyringssystem, bruker- og designmanualer, kar og rør. Etter en omfattende prosess utført av DNV GL, som er akkreditert sertifiseringsorgan, er nå godkjenningen formelt på plass for selskapets ModulRAS-konsept.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk, og krav fastsatt i NS 9416:2013 må være oppfylte før brukstillatelse gis.  

 

Godkjennelse betyr både bekreftelse og trygghet

CEO i Nofitech AS, Robert Hundstad, er særdeles fornøyd med at NS 9416-godkjenningen nå er på plass. 

– Dette er en bekreftelse og trygghet, både til våre kunder og oss selv, om at vi leverer sertifiserte anlegg. Vi har i tillegg inngått en langsiktig rammeavtale med DNV GL, hvor de blir vår samarbeidspartner og vil ivareta sertifisering av alle anlegg vi skal bygge. DNV GL vil i praksis gjennomføre tre inspeksjoner under bygging og en sluttkontroll, før de i etterkant utsteder produktsertifikat. Dette er nødvendig for å få brukstillatelse på alle nye anlegg. Våre kunder skal slippe å bruke egen tid og egne ressurser på slik sertifisering. Som partner til våre kunder mener jeg det er naturlig at vi også ivaretar denne prosessen som en del av vår totalleveranse.

 

– Dette er en bekreftelse og trygghet, både til våre kunder og oss selv, om at vi leverer sertifiserte anlegg.

 

Portrett av Liv Solveig OlafssonAvdelingsleder i DNV GLs avdeling Technical Aqua Services, Liv Solveig Olafsson, påpeker viktigheten av godkjenningen. 

– Sertifisering må være på plass for at anleggene skal kunne tas i bruk og sikre forsvarlig drift. Jeg vil understreke vår meget gode og profesjonelle dialog med Nofitech underveis i prosessen, og samtidig berømme selskapets innsats for å oppnå godkjenningen. Det er en omfattende prosess, og mange kan lære av Nofitech. De har forstått viktigheten av å få dette på plass og hele prosessen har vært preget av strukturert og løsningsorientert arbeid. Vi ser frem til å være en nær samarbeidspartner på sertifisering til Nofitech i årene som kommer.

ModulRAS er markedets mest standardiserte, kompakte, velprøvde og kostnadseffektive RAS-konsept designet for drift med sjø- eller ferskvann. ModulRAS leveres for alle deler av produksjonsprosessen, fra smolt, postsmolt, matfisk og til stamfisk.

 

For ytterligere opplysninger:

Robert Hundstad, telefon 900 49 976 

robert@nofitech.com


Svært stor interesse for Nofitechs fagseminarer om RAS


På Aqua Nor var det fullt hus under seminarene om god og sikker produksjon med bruk av både sjøvann og ferskvann i Nofitech ModulRAS.

 

Les mer på kyst.no


Fagseminarer om RAS under Aqua Nor 2019


Hvordan sikre god og trygg produksjon med både sjøvann og ferskvann i RAS-moduler for smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk

 

Oppdrett i RAS har potensial for full kontroll og optimale forhold for produksjon av både smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk. Vi forteller og viser hvordan standardiserte, kompakte, kostnadseffektive og brukervennlige RAS-moduler, omfattende driftsstøtte og grundig opplæring av driftspersonell gir oppdretteren muligheten til å oppnå dette potensialet.

Oppdretter Rune Sandvik fra Erko Settefisk AS presenterer sine erfaringer med oppdrett i Nofitech ModulRAS. Det vil bli anledning for spørsmål både til Nofitech og Rune Sandvik mot slutten av seminaret.

 

Program

  • Velkommen, Robert Hundstad, CEO, Nofitech
  • «Hvordan kan vi best utnytte potensialet for full kontroll i RAS?», Kari Attramadal, Leder FoU, Nofitech
  • «Trygg og god produksjon med bruk av sjøvann i Nofitech ModulRAS», Rune Sandvik, CEO, Erko Settefisk AS
  • Spørsmål til og diskusjon med foredragsholderne

 

Tidspunkter

Seminar på norsk

  • tirsdag kl. 14:00 – 15:00 (møterom K-313 i bygg M)
  • torsdag kl. 12:00 – 13:00 (møterom K-315 i bygg M)

Seminar på engelsk

  • onsdag 12:30 – 13:30 (møterom backstage, i hallen utenfor hall A)

 

 

Påmelding

e-post: robert@nofitech.com

 

Kontaktperson

Robert Hundstad, mobil: 900 49 976, e-post: robert@nofitech.com

 

Vi i Nofitech ønsker velkommen til våre fagseminarer om RAS!