ModulRas Matfisk

Matfisk ModulRAS er en selvstendig enhet for produksjon av matfisk.

Modulen består av 4 kar med felles vannbehandling, vannbehandlingen kan også om ønskelig splittes i to slik at det kan kjøres to ulike vannkvaliteter. Matfisk ModulRAS er spesialutviklet for drift med sjøvann, men kan også driftes på ferskvann. Matfisk ModuRAS leveres i forskjellige størrelser og med ulike kapasiteter, med et sentralt leveringssystem.