ModulRas Postsmolt

Postsmolt ModulRAS er en selvstendig enhet for produksjon av postsmolt opp til 1 kg.

Modulen består av 4 kar med felles vannbehandling, vannbehandlingen kan også om ønskelig splittes i to slik at det kan kjøres to ulike vannkvaliteter. ModulRAS er spesialutviklet for drift med sjøvann, men kan også driftes på ferskvann. ModulRAS er patentbeskyttet, har unik utforming og leveres i forskjellige størrelser og med ulike kapasiteter.