ModulRas Smolt

Smoltanlegg bygges opp av moduler som utgjør forskjellige avdelinger som klekkeri, startfôring, påvekst 1 og påvekst 2 med ønsket kapasitet. ERKO har en kapasitet på 5 millioner smolt pr år.

Klekkeri

Klekkeriet er en egen hygienisk adskilt avdeling som består av mottaksrom, klekkeskap og eget RAS og kjøle/varmesystem.

Startfôring

Avdelingen er spesialutformet med kar og silløsninger for startfôringsklar fisk. I vannbehandlingen er det også lagt inn ekstra rensetrinn for å redusere partikkelinnhold i vannet.

Påvekst

Smoltanlegget kan bygges med en eller to påvekstavdelinger avhengig av ønsket kapasitet og fleksibilitet.