ModulRas Stamfisk

Stamfiskanlegg spesialtilpasses kundenes ønsket produksjon av stamfisk, og behov for rognlager.

I produksjonen av fisk benyttes RAS teknologi som er kjent fra ModulRAS og Smoltanlegg.